top of page
ביקורת גוגל משה זלטופולסקי

פרוייקטים מיוחדים

בעידן שכולו דיגיטלי במרוצת החיים והפיד בטלפון, את הרגעים החשובים כמו חגים במעגל המשפחתי הקרוב כדאי מאוד לשמור באלבום פיזי. לדפדף.. למשש.. להריח את הדפים.. 

שמחים להציג סדרת צילומים במעגל השנה שנותן מענה לשימור רגעים בתוך המשפחה באווירה הביתית החמה

bottom of page